På Pedersminde.10/64,T; Slagballe, Vinter Marie fortæller.)10/69,T; Slagballe-Nimdrup, postrute, 87/55T; Slaget ved Fredericia.
1908, 89/41-T; Svendsen, Robert, Nedenskov, 08/16T; Svenskekrigen 1657-60, 88/58T; Svenske-Krigene 1644-45, 99/9T; Svindelaffærer, banker, 08/80T; Svineavl, pasningsproblemer, 07/57T; Svinedalen, Mattrup, 97/63TB; Svinedrengen, 09/11-T; Svineudstillingen på schnell geld machen hamburg dyrskue i Brædstrup, 09/22T; Svømmekonkurrencer.m.
3., dansk Konge, 94/46T; Frederik,.Ole Nielsen, Verner Ross og Poul Elmer Mortensen, 11/113,TB; Brædstrup som Håndboldby!1950, 89/19B; Tougaard, Finn, skolekons., Præstevænget 233, 7280 Sdr.Af mejeri, 96/44T; Voerladegård Mølle, 90/59T/97/91TB; Voerladegård Skole 1946, 97/90B; Voerladegård Skole, 87/77T-79T; Voerladegård Sogn, 88/98T; Voerladegaard, 91/47T/51B; Voer-Nim Herreders tingbøger, 93/71T; Voervads Bro, 91/32T/33K; 11/33,TK; Voervads Bro, ejerforhold, 91/35T; Voervads å, 91/32T; Voervad, Vej og voer-Vorvad, 11/32,TK; Voervadsbro Kro, 09/46T; Voervadsbro Mejeri, 91/53/96/43-T/45B/50B/99/13T; Voervadsbro.Rye, 08/94T; Flyvepladsen, Rye, kort, 06/32B 44 Flyvepladsens beskaffenhed, Ry, 02/66T; Flæskepriser, 1931 og 1941, 88/36T; Flødeisfremstilling, 91/42; Fnat, 90/23T; Fodboldbanen, Skovvejen, Brædstrup, 99/50T; Foderblandinger, Brædstrup Mølle, 88/29T; Fodermesterhus, 91/56T; Foderstof- og gødningsforeninger, Brædstrupegnen, 88/39T; Foderstoffen, Tønning Station, 09/13-T; Fodrem, 92/42T; Fodture, 92/65T; Fog, Anna.Nielsen, lærerinde ved Hårup Skole 1925-ca.1960, 90/37T; Sørensen, Annelise, 95/31T; Sørensen, Bent, Åstrup, 90/32T; Sørensen, Bertel, møller, Nim, 92/27-28T; Sørensen, Bolette og Peder, Dauding Søndergård, 90/41T; Sørensen, Børge, Butikspersonale i 1955-56, 12/99,TB; Sørensen, Carl, gdr., Sdr.Liselund, Voerladegaard 1879, 91/49T; Nielsen, Niels, Aastrup, fmd for Murerforbundet for Brædstrup og Omegn, 96/41T; Nielsen, Oskar, Skovbrynet12, Brædstrup, 09/7TB; Nielsen, Oskar, medhj.Vissing år 1801, 94/62T; Kartoffellæggermaskine, Dørup Østergaard, 09/39T; Kartoffeloptagning, 06/89T; Kartoffelsalg, 98/24T; Kartoffeltyskere, 89/4T; KartoteK over bogbestand Brædstrup Bibliotek 1932, 88/11T; Karyatide græsK søjle udformet som en Kvindefigur, 97/66TB; Karyatiderne, novelle af Karen Blixen, 97/64T; Kaspersen, Erik, gårdejer, Føvling, 96/65T/00/80T; Kaspersen,., Banken.Møldruphus, Marius Mathiesen med familie, 1909, 13/79,TB.23c, Ring Byvej 23, 94/56TB; Andersen, Chr., Lærer, Brædstrup, 97/47T; Andersen, Christen, Husmand, Ring, far til Marie Wonge, død 1877,90/14T; Andersen, Dagny og Arne, Chaufførboligen, Addit, 00/15T; Andersen, Denja, 91/31B; Andersen,.E., Kommandør, 95/10T; Andersen, Eigill, Reklamemand, Ejstrupholm, 04/6TB/05/3,6,8TB; 06/3,6TB; Andersen, Ejnar, Cykelhandler, Brædstrup, 94/20T;.Vissing, 94/52T; Jørgensen, Nytha og Karl, Addit Overgaard, 00/14T; Jørgensen, R, gdr., Lundum, valgmenighedsformand, 92/18T; Jørgensen, Rasmus, SnedkKer, Søgade 22-I, Brædstrup, 95/20T; Jørgensen, Rigmor,.a.Vissing, 87/47T; Hull, Rasmus, Gudenåmuseet, Vissingkloster, 87/4T/92/6T97/102T; Hull-familien på Gudenå-museet, 05/30T; Hull-familien, 06/33T; Humanitær Forening, Brædstrup, 09/100T; Hummelgaard,., snedker, Brædstrup, 1911, 99/84T; Hunderup, N Herredsfoged, Kancelliråd, 87/38T; Hundrede års jubilæum, Brædstrup Rebslageri, 1998, 99/40T; Hungersnød i 1406 og 1422, 87/60T; Husdyr, bronzealder, 08/49T; Husdyr.11/17,T; Brædstrupegnens lokalhistorie, Forslag til Årsskrift, 1980,11/10,TB; Brædstrupegnens lokalhistorie, Første udgivelse nærmer sig.11/11,TB; Brædstrupegnens lokalhistorie, Hvordan blev Årskriftet til?Vingum i Hovedskov - omkring 1900, 04/62-72T; Juleaften i Brædstrup omkr.Vissing, 96/23T; Sørensen, Carl, vognmand og tankindehaver, Brædstrup, 91/68T; Sørensen, Charles, direktør, Handels- og Landbrugsbanken, Silkeborg, 08/73T; Sørensen, Christen, lægdsmand, 92/57T; Sørensen, Christen, Træden,.Warthoe, Anton Sophuss virke i Brædstrup, 13/69,.
93/67T; Grundstensdokumentet, Brædstrup Kirke, officielt dokument, 93/64T/65-66B; Grundvandsressourcer, Brædstrup Vandværk, 1996, 99/88-T; Grundvigianismen, 07/95T; Grutning, 09/69T; Grædstrup Brugsforening, 01/66T/02/109TB-; Grædstrup Kirke, 87/36T/02/104TB-; Grædstrup Kro, 1900, 02/106B-; Grædstrup Mølle, 06/84T; Grædstrup Præstegaard, opført i 1904, 09/69T; Grædstrup Skole, 87/36T/79T; Grædstrup Sogneråd varetog administrationen vedr.
Vissing Kirke, 90/78-T; Restriktioner for Kompagniskab smedie/æg-pakkeri, 09/50T; Restriktioner vedr.
1870 - tærskning - 1 marK 33 øre, 98/23T; Dagmar Andreasen, Rynkeby Most, 07/42T/09/41-T; Dagmar og William Rasmussen, slot free play online unicorn Vorbjerg, 09/58T; Dagvognen, Horsens-Brædstrup-Silkeborg, 98/77T; Dagvogn, 87/38T; Dagvogn, Egs, fra Brædstrup, 92/63T; Dahl,.
1910, 89/54T; Telefonabonnement 1932, 02/11; Telefoncentral, 88/53T/94/20T/01/72T; Telefonrecepter, 05/52T; Telepati, 99/35T; Terchelsen, Jens, gårdmand, Hem, 91/67T; Terkelsen, pastor, Vinding 87/44T; Terminsprøver, 98/63T; Terpager, førstelærer, Løvet Skole, 88/6T; Tevandspunch, 91/52T;.
I Naldal, ØstbirK den ( ) 98/42T; Andersen og Rasmussen, Arkitektfirma, 07/33T; Andersen, Aksel, Urup Skov, 89/85T-; Andersen, Alexander, Højlund, 96/45T; Andersen, Anders Madsen, Medejer af Bredvad Mølle, 1906, 97/99T; Andersen, Anders Nielsen, Medejer af Bredvad Mølle, 97/99T/98B; Andersen, Anders, Ejer af Hem Odde fra.
Maj 1947, 97/51T; Indvindingstilladelse, Brædstrup Vandværk, 99/88T; Inflation, 94/36T; Ingemann,.S., dansK digter, 99/52T; Inger Rosendal Lauersen, Falkevej 12, 8766.Schmidt Co (stavemåden er: Smidth 87/45T;.L.Det startede på en græsmark i Tønning, 11/113,TB: Brædstrup som Håndboldby!1780, 90/65T; Lorentsen, Anna, Søndergade, 95/19T; Lorentsen, Dagmar,.Lindhardtsen, 09/85TB; Gravudstyr, 99/68T; Gregersen, Elisabeth,.m.Warthoe, Anton Sophus, Mindestenen, udført af Elias Østergaard, 13/70,TB.13/73,.Nielsen, Søndergade, Brædstrup, 08/35-TB; Lorentzen, frk, lærerinde, Føvling, 91/58B; Lorentzen, Hans Clausen og hustru Marie.Årsskriftets forfattere, 2008: Erik Rask Petersen, Ejner Mørk Hansen, Carsten Mørch Hansen, Aage Holm Due, Jesper Birkler, Vagn Boes Knudsen, Else Bundgaard, Gunnar Viby Mogensen, Edith Larsen, Asbjørn Larsen, Anya Wissendorff, Benny Andersen.Til pastor Jørgen Thorup, Ring, 94/52-54T; Reimer, Aage, Direktør for Gigtforeningen, 90/10-T; Reinholdt, fiskemand, Lund, 95/39T; Reinholt, Karl, skoleelev, Søgade, Brædstrup, omKr.1892, 89/74T; Frandsen, Jørgen, tidl.1958, 07/3,6TB; Nielsen, Bent, Ingeniør, Løvet, 05/84T, 88B; Nielsen, Bent, Landskabsarkitekt, 06/3,7TB; Nielsen, Bolette, organist, Træden Valgmenighed, 92/18T; Nielsen, Børge, Funkisbyen, Nedenskov, 95/18T; Nielsen, Carl, dansk Komponist, 97/15T; Nielsen, Carl, Komponist og gæst på Løndal, 06/12,14T; Nielsen, Chr., gdr., Munkdrup, Kvægavler, 00/82T; Nielsen, Christen, gårdmand.99/10T; Pontoppidan, Dines Møller, Klostermølle, 97/9T; Pontoppidan, EriK, biskop, prokansler, topograf, 97/33T; Ponyvogn, 01/58T; Poppos jernbyrd, 06/75T; Porcelænsbrænderi, 07/79; Porsgård, Anton, murer, Føvling, 96/60T; Porsgaard, Jakob, forpagter, Nim Præstegrd, 93/58T; Porsgård, Sørine (Rine) og Ole, Føvling, 96/60T; Porshuset, Additnæs, 99/19T; Porskær Mose, foto, Kort, 06/53-B/08/44T;.